EN VN
COLOURFULL

COLOURFULL

Loại da

Mềm mại

Loại da

Bò / Trâu

Xuất xứ

Thái Lan / Sri Lanka

Sử dụng

Thời trang

Phụ kiện

Vân

Nguyên hạt / bán hạt / da chỉnh sửa bề mặt

Phương pháp thuộc da

Nhuộm xuyên thấu.

Độ dày

1,2 - 1,4 mm

Kích thước trung bình

48 - 53 sf

Giấy chứng nhận chất lượng

Màu sắc có sẵn

Đặt hàng/

Ứng dụng

Thời trang

Phụ kiện

Báo cáo chất lượng

1- An toàn cháy nổ, Hành vi đốt cháy / Tuân thủ theo quy chuẩn đồ nội thất và đồ đạc (Cháy), (An toàn) / BS5852 :1979 Diêm quẹt và Thuốc lá.  

2-  Azo dyestuffs / BS EN ISO 17234-1: 2010

3- Chromium VI/ BS EN ISO 17075:2007

4- Formaldehyde / BS EN ISO 17226-1:2008

5- PCT, TCP, TeCP / BS EN ISO 17010:2006

6- Dimethyl fumarate / GC-MS

7- Cadmium / HM Total digest / ICP - MS

8- PH / BS EN ISO 4045:2008

Thông tin bổ sung

-

Ứng dụng

Thời trang

Phụ kiện

return to top