Việt Nam là một thách thức mới cho ngành công nghiệp giày dép Mexico

  Kế tiếpLùi lại
  auryvietnam-viet-nam-la-mot-thach-thuc-moi-cho-nganh-cong-nghiep-giay-dep-mexico

  Việt Nam là một thách thức mới cho ngành công nghiệp giày dép Mexico

  auryvietnam-viet-nam-la-mot-thach-thuc-moi-cho-nganh-cong-nghiep-giay-dep-mexico1

  Đó là niềm tin của Phòng Công nghiệp giày dép của Guanajuato (CICEG), trong đó trình bày một nghiên cứu mới về tác động TPP vào ngành công nghiệp giày dép ở Mexico.

  Việc có hiệu lực của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), gồm 12 quốc gia trong đó có Việt Nam, nhà sản xuất lớn thứ ba và xuất khẩu giày dép lớn thứ hai trên toàn thế giới, sẽ tạo ra nhiều thách thức cho ngành công nghiệp giày dép Mexico.

  CICEG đã xác định sự cần thiết để tạo ra thông tin có giá trị chiến lược nhằm xác định một “Chương trình phát triển công nghiệp” có thể cho phép các ngành công nghiệp địa phương giải quyết những thách thức của đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Việt Nam. “Ảnh hưởng của TPP trong chuỗi giá trị giày dép ở Mexico” và “Ngành công nghiệp giày dép tại Việt Nam” là tài liệu chuẩn bị do Trung tâm Trung Quốc-Mexico Học (Cechimex), phối hợp với Tiến sĩ Enrique Dussel và được giới thiệu bởi CICEG.

  Trong những nghiên cứu này, Việt Nam được coi là một thách thức đặc biệt đối với ngành công nghiệp Mexico do quy mô của các nhà sản xuất (báo cáo ước tính các công ty Việt Nam có trung bình 640 công nhân trên một đơn vị, trong đó so sánh với 17 công nhân ở Mexico); do sự tồn tại của tài chính ưu đãi và nhờ sự hỗ trợ các công ty giày dép của các chính quyền địa phương. Các nguồn trích dẫn giống nhau chỉ ra rằng trong giai đoạn 2010-2014 Việt Nam là đất nước với sự năng động cao nhất trong sự phát triển sản xuất trên toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc, với tỷ lệ trung bình tăng trưởng hàng năm là 4,6%.

  Phòng công nghiệp địa phương hy vọng các tài liệu này là cơ sở cho phân tích sâu hơn về tác động tiềm năng của TPP trong chuỗi giày dép ở Mexico, và sẽ được sử dụng nội dung của các báo cáo trình bày các đề xuất cụ thể cho chính quyền địa phương và các nhà hoạch định chính sách công, khi thời gian giành cho các cuộc tranh luận về TPP tại Thượng viện đang đến gần.

  Theo worldfootwear.com

  Kế tiếpLùi lại

  Call Now